Cô giáo như mẹ hiền

 • Đặng Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01666287111
  • Email:
   nvb@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ww

 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ww